අතීතය මනරම්‍ය ..

අතීතය මනරම්‍ය ..එසේම මතකය... නොඅමතක කළ යුතුය...මාගේ මතකය තවමත් නොඅමතකය ..මා ස්වාධීන රෑපවාහිනියේ සේවය කරන අවදියේදී අද අප අතර නොමැති බොහෝ කලා කරුවන් ගේ ඇසුර ලැබීමටත් ඔවුන්ගේ ගීත සජීවීව රෑප ගත කිරීමට දායක වීමටත් ලැබීම විශාල භාග්‍යක් ලෙස සළකමි .එසේම එදා අප රූප ගත කළ ගීත කොපි කොට නිර්ලජ්ජිත අයුරින් ඇතැම් ගීත නිර්මාණ තුළට උන්ගේ නම් ඇතුල් කොට යූ ටියුබ් අඩවියට ඇතුළ් කොට තිබෙන අයුරු දැකීම විටෙක මා හට හාස්‍යක් ගෙනදේ...කෙසේ වෙතුද අපේ ඇතැම් පැරණි සිනමාපට තුට්ටුවට දෙකට මිළදී ඉන් පසුව උන්ගේ නම්ද අයිතිය සහ සංරක්‍ෂණය ලෙසින් විශාල අකුරින් සිරස්තල යොදා ප්‍රදර්ශණය කරන කලෙක මෙම රුපවාහිනී නිර්මාණ ගැන කියනු කවරේද...?
ඔබ එදා රසවිඳි නිර්මාණ මෙන්ම අද අපගෙන් සමුගෙන ඇති ඒ කුසළතාකරුවන් ගේ මතකයන් අවදිකරවිම මෙහි අරමුණයි...මා ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේදී නිෂ්පාදනය කළ මතක සුවඳ වැඩසටහන අදද බොහෝ දෙනෙකුට මතකය...
ඔබගේ අදහස් මා අගයමි..
සුමිත් ජයන්ත ඩයස්
siyarasa@gmail.com

Tuesday, 23 March 2010

Rukmani Devi

A documentary film Rukmani Devi, Produced by Government Film Unit, Government Information Department, Sri Lanka
Clips from "Kadavunu Poronduwa" and "Kapati Arakshakaya" directed by J. Singhe restored beautifully by the GFU.
Christy de Mel as Gunapala (the whipped lover) and the mustached authoratarian (Mark Samaranayake or Stanley Mallawarachchi ).
Rukmani Devi (January 15, 1923–September 25, 1978) was a Sri Lankan singer and actress, who was often acclaimed as "The Nightingale of Sri Lanka"[1]. She made it to the silver screen via the stage and had acted in close to 100 films, at the time of her death. Having an equal passion for singing as well as a melodious voice, she was Sri Lanka's foremost female singer in the gramophone era. After her death, she was awarded the Sarasaviya 'Rana Thisara'- Life Time Achievement Award at the 1979 Sarasaviya Awards Festival.
Rukmani Devi, was born as Daisy Rasammah Daniels to a Colombo Chetty Christian family on January 15, 1923 at Ramboda in Nuwara Eliya, Sri Lanka. Second, in a family of five, her father, John Daniel worked on a plantation and her mother, Helen Rose was a teacher.

She grew up in Colombo and had her early education at St. Matthew's School and then moved on to St. Clare's School, Wellawatte.

As a little girl, Daniels showed an inborn talent to sing and dance. At the age of seven she was picked to sing Christmas carols. Impressed with her ability to sing, dance, and also to act, she was selected to perform a main role in a Christmas play, 'The Shoemaker's Wife'.

The stage play was trained and presented by St. Clare's School, Wellawatte.

Watching her play this role much enthusiastically, Walter Abeysinghe, a drama producer sought permission from her father, to invite her to play the lead role of 'Sita' in his drama 'Ramayanaya.' Thus, in 1935 at the age of just 12 years she performed in this stage play, presented by the 'Sinhala Natya Sabha'.

She was married to veteran dramatist, actor and singer, Eddie Jayamanne, whom she fell in love with as a result of her close association with him, when performing in dramas produced by "Minerva Dramatic Club" founded by B. A. W. Jayamanne. They lived at "Jaya Ruk", at Angurukaramulla, Negombo.
his marked the beginning of an illustrious career that would span over four decades. As her performances were highly appreciated by the packed audience, well-known dramatist Dick Dias chose her for two of his stage plays, "Jana Kiharanaya" and "Mayawathie". She was now flooded with stage dramas, as she became Mayawathi in Charles Dias' 'Mayawathi', Juliet in a Sinhala adaption of Romeo and Juliet, playing the lead female role in all of them.

With her first audio recording of the famous song "Siri Buddhagaya Vihare" with Master H. W. Rupasinghe in 1938, she captured the hearts of the masses and she shaped her career from that of an actress to that of an actress turned singer.

Her unique voice attracted many music directors, as her singing career moved from the stage to the silver screen.

It was also, around this time that her name underwent a change from Daisy Daniels to the well known 'Rukmani Devi'. There are two schools of thinking as to how the name "Rukmani Devi" originated. According to one school, the late H. W. Rupasinghe maestro created the name, while the other believe that Jayantha Weerasekara and Michael Sannas Liyanage who is in his 90s, created it[2].

B. A. W. Jayamanne, founder of "Minerva Dramatic Club" of Negombo took Rukmani to perform remarkable roles in his interestingly featured dramas, such as 'Apparition', 'Broken Promise', 'Changing Fate, 'Defeated Aim', 'Evasive Denial', 'Fanatic Faith', 'Grisly Guardian', 'Hasty Decision' and lastly 'Irangani'. Above-mentioned plays followed the English alphabet.

The popular play 'Broken Promise', was adapted into a film by B. A. W. Jayamanne. This was the first Sinhala film - Kadawunu Poronduwa, screened on January 21, 1947. Rukmani Devi, who also began her film career through the role of 'Ranjani' in this film, also became the first local actress. Her film career, which thus began spread over a period of more than three decades.

According to Sri Lankeya Cinema Vanshaya (pp 637 - 638) written by Nuwan Nayanajith Kumara, from Kadawunu Poronduwa in 1947 to Ara Soyza in 1984, Rukmani Devi had played different roles in 99 films, up to the time of her death.

An equally talented singer, some of the immortal songs she sang for films are Sandyave Sriya for 'Kadawunu Poronduwa', Pinsara Mage Soyura for 'Kapati Arakshakaya', Gala Kandeni, and Moranawa Preme Hade for 'Weradun Kurumanama', Nindede Rathri Yahane for 'Peralena Iranama', Mavila Pena vi Rupe for 'Kela Handa', Pem Sihina Loke Maya for 'Mathabhedaya', Melavi Yanna Hada Mage for 'Daiva Yogaya', Suva dena Sita Sanasum for 'Ladalu' and Doi Doi Puta for 'Ahasin Polavata'.

In the mid sixties she joined the sinhala calypso musical group 'Los Cabelleros' led by late Neville Fernando. They recorderd ever popular sinhala songs such as 'Malbara Himidiriye','Menike Obe sinawe' & 'Sandak nage'.

Rukmani Devi was also featured prominently on the airwaves of Radio Ceylon, the oldest radio station in South Asia.
[edit] Death

Rukmani Devi, the singing star, stage and screen idol died in a tragic motor accident near St. Mary's Church, Thudella on September 25, 1978. She was returning after a musical show in Uyanwatte, Matara. Her funeral ceremony was attended by a very large gathering; film makers and dramatists, friends, politicians, relatives and her beloved fans.

She was the most celebrated Sri Lankan artiste and a statue in memory of her was erected at the Kanuwana Junction, Ja-Ela, as she still lives in the hearts and minds of the Sri Lankan people. The road on which the Rukmani Devi Museum in Negombo is located was also re-named 'Rukmani Devi Mawatha' by President Ranasinghe Premadasa, on October 28, 1990.