අතීතය මනරම්‍ය ..

අතීතය මනරම්‍ය ..එසේම මතකය... නොඅමතක කළ යුතුය...මාගේ මතකය තවමත් නොඅමතකය ..මා ස්වාධීන රෑපවාහිනියේ සේවය කරන අවදියේදී අද අප අතර නොමැති බොහෝ කලා කරුවන් ගේ ඇසුර ලැබීමටත් ඔවුන්ගේ ගීත සජීවීව රෑප ගත කිරීමට දායක වීමටත් ලැබීම විශාල භාග්‍යක් ලෙස සළකමි .එසේම එදා අප රූප ගත කළ ගීත කොපි කොට නිර්ලජ්ජිත අයුරින් ඇතැම් ගීත නිර්මාණ තුළට උන්ගේ නම් ඇතුල් කොට යූ ටියුබ් අඩවියට ඇතුළ් කොට තිබෙන අයුරු දැකීම විටෙක මා හට හාස්‍යක් ගෙනදේ...කෙසේ වෙතුද අපේ ඇතැම් පැරණි සිනමාපට තුට්ටුවට දෙකට මිළදී ඉන් පසුව උන්ගේ නම්ද අයිතිය සහ සංරක්‍ෂණය ලෙසින් විශාල අකුරින් සිරස්තල යොදා ප්‍රදර්ශණය කරන කලෙක මෙම රුපවාහිනී නිර්මාණ ගැන කියනු කවරේද...?
ඔබ එදා රසවිඳි නිර්මාණ මෙන්ම අද අපගෙන් සමුගෙන ඇති ඒ කුසළතාකරුවන් ගේ මතකයන් අවදිකරවිම මෙහි අරමුණයි...මා ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේදී නිෂ්පාදනය කළ මතක සුවඳ වැඩසටහන අදද බොහෝ දෙනෙකුට මතකය...
ඔබගේ අදහස් මා අගයමි..
සුමිත් ජයන්ත ඩයස්
siyarasa@gmail.com

Tuesday, 21 July 2009

SAA LIVE MUSICAL SHOW….

Victor is one of Sri-Lanka’s most respected and celebrated vocalists, he is also a violinist, a composer, an entrepreneur and above all a legendary musician of exquisite culture. Musician of Victor’s calibre are devotees to their art. They hone their craft through years of effort with prominence to innovation even as they create a cultural ethos that will remain in public praise long after their last performance. Victor has served his people in the midst of sizable critical acclaim since the year 1966. Victor’s melodies form an integral part of the renaissance in the indigenous music. Moreover, his work is seen by many as a continuum in the art forms that characterized the work of his predecessors Sunil Shantha and W.D. Amaradeva.

Victor Ratnayake (born February 18, 1942) is a popular Sri Lankan musician. He was the first Sri Lankan musician to hold a live one man concert; His concert known as “SA” was first performed in 1973, and was an instant success. Ratnayake credits his success to his “fitting blend of Western music with Ragadari classical music.” His songs deal with diverse themes that vary from love, to patriotism and Buddhism.
canada3
Victor began his musical endeavours at the age of nine, when his father presented him with a harmonium for his birthday. In his teen years, he further honed his musical talents under the guidance of Cyril Perera at the M.P.G. Institute in Mulgampola and later at the Institute of Aesthetic Studies. Though formally trained in the oriental traditions, Victor has also grasped the intricacies of western music and has the celebrity of a distinct and recognizable style. Many, including Victor himself, credits his success to his ability to blend western melodies with ragadari traditions as well as his uncanny skill in selecting musical instruments combined with his inimitable musical arrangements.
canada1
Being an entrepreneur, Victor was the first Sri Lankan musician to hold a live one man concert; His concert known as “SA” was first performed in 1973, and was an instant success. His public appearances number in the thousands. Each of them reach out to an audience who have been touched in no mean measure, and triumph his music in their hearts as representing a true Sri-Lankan art form. His themes range from romance, patriotism, Buddhism to an appreciation of the cosmos.
this sa is very ….