අතීතය මනරම්‍ය ..

අතීතය මනරම්‍ය ..එසේම මතකය... නොඅමතක කළ යුතුය...මාගේ මතකය තවමත් නොඅමතකය ..මා ස්වාධීන රෑපවාහිනියේ සේවය කරන අවදියේදී අද අප අතර නොමැති බොහෝ කලා කරුවන් ගේ ඇසුර ලැබීමටත් ඔවුන්ගේ ගීත සජීවීව රෑප ගත කිරීමට දායක වීමටත් ලැබීම විශාල භාග්‍යක් ලෙස සළකමි .එසේම එදා අප රූප ගත කළ ගීත කොපි කොට නිර්ලජ්ජිත අයුරින් ඇතැම් ගීත නිර්මාණ තුළට උන්ගේ නම් ඇතුල් කොට යූ ටියුබ් අඩවියට ඇතුළ් කොට තිබෙන අයුරු දැකීම විටෙක මා හට හාස්‍යක් ගෙනදේ...කෙසේ වෙතුද අපේ ඇතැම් පැරණි සිනමාපට තුට්ටුවට දෙකට මිළදී ඉන් පසුව උන්ගේ නම්ද අයිතිය සහ සංරක්‍ෂණය ලෙසින් විශාල අකුරින් සිරස්තල යොදා ප්‍රදර්ශණය කරන කලෙක මෙම රුපවාහිනී නිර්මාණ ගැන කියනු කවරේද...?
ඔබ එදා රසවිඳි නිර්මාණ මෙන්ම අද අපගෙන් සමුගෙන ඇති ඒ කුසළතාකරුවන් ගේ මතකයන් අවදිකරවිම මෙහි අරමුණයි...මා ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේදී නිෂ්පාදනය කළ මතක සුවඳ වැඩසටහන අදද බොහෝ දෙනෙකුට මතකය...
ඔබගේ අදහස් මා අගයමි..
සුමිත් ජයන්ත ඩයස්
siyarasa@gmail.com

Wednesday, 22 July 2009

Nightingale of Sri Lanka

In the year 2007, Latha Walpola – celebrates 60th Anniversary of her reign in singing overwhelmingly rising to the highest echelons as the incontrovertible Nightingale of Sri Lanka. Latha Walpola – Nightingale of Sri LankaLatha Walpola – Nightingale of Sri Lanka

Latha, born and bred in Galkissa emerged her inborn talents of singing as a leading singer in a Church Choir. Known by her childhood name as Rita Jenevi Fernando she was introduced to then Radio Ceylon (Now-Sri Lanka Broadcasting Corporation) at the age of 13 years with her mother’s permission by her family friend C.A.Fonseka, a popular Radio dramatist at the time. She started her career in playing different characters in C.A,Fonseka’s radio dramas very popular from late 50s to mid 60s. He was the father of Radio artist C.D.Fonseka.

In 1947 she made her debut in singing “Kandulu Denethe Vehena”, song composed by Vincent de Alwis, the versatile violinist at Radio Ceylon and sang duets with him in his Sarala Gee Programs conducted by Radio Ceylon. Observing her congenital talents and skills Vincent de Alwis introduced her to Susil Premaratne and C.T.Fernando. “Namo Mariyanee” recorded by her in 1948 with her melodious voice became a household favorite in Sri Lanka showered upon with outstanding success. “Seethala Duruthu Mahe”, “Mihiri Suwanda Vihiduwa” “Nunwa Jaya Handa Pem”, “Soka Nege Den”, “Oba Prema Raja Mage” and many other songs recorded in 1948, 1949 and 1950 became highly popular together with Carroll songs composed by Fr Mercelyn Jayakody.

She was fortunate to have recorded a few songs like “Sukomala Banda Lelawa”, “Dunhinda Helena” and “Diyaluma Helena” originally sung by Chitra Somapala. By 1950 she became a shining spectacle invading the living rooms of each and every household in Sri Lanka by her beaming golden voice. Mohamed Ghouse, P.L.A.Somapala and B.S.Perera the famous musicians at the time brilliantly utilized her harmonious voice of high-pitched tone into their musical creations.

It is hard to reminiscence the exact number of songs that she has recorded so far. The proximate number of songs she is credited with could be penned 6000 as known at the 50th Anniversary of Celebrations in 1997. Basically it is presumed that the total number of songs would be 6500 by now.

In recognition of her miraculous voice par with the award winning Latha Mangeshkar, Queen of Music in India, deep voice playback singer Susil Premaratne named this future Nightingale of Sri Lanka as one and only Latha of the island of Sri Lanka.

Latha made her debut in playback singing for film “Eda Rae” in 1952 albeit it was screened in 1953. This sparkling artist recorded songs for three films during the same year as an amateur. Latha and Dharmadasa Walpola began their career as the most successful playback singers by singing in “Prema Tharangaya” for the first time. It is historically significant that it was Music Director Muttusami’s first film too. The melodious songs such as “Honda hondama veya lowa kisima thenaka nehe”, “Pera kala pawa paladee pape gewawi” have remained etched in our memories for decades. Embraced with abundance of affection and attachment, this singing duo got married and Latha became known as Latha Walpola. By 1958 Latha & Dharmadasa were the only two leading playback singers in Sri Lanka film industry. Amazingly Latha had contributed to a record number of 22 films after five years of her debut in film industry that is by 1958 while versatile actress-singer Rukmani Devi had made it for only 10 films. During the last 54 years Latha has made a reputation of recording for nearly 580 films some of which are yet to be screened. Film.

It was a great honor to those Radio artists Susil Premaratne, C.T.Fernando, C.D.Fonseka, Edward Perera, B.P.Wickremasinghe, Clarence Wijewardana, Haroon Lanthra, Dharmadasa Walpola, Mohideen Baig, W.D.Amaradeva, Milton Perera, H.R.Jothipala, Victor Ratnayake, T.M.Jayaratne, Milton Mallawarachchi, Sanath Nandasiri, M.S.Fernando, Rukhantha Gunatilleke, Gratien Ananda, Samantha Perera, G.S.B.Rani Perera, Indrani Wijebandara and Sujatha Attanayake to have absorbed into singing with this acclaimed artist during the last six decades.

Music Directors Mohamed Ghouse, R.Mutthusami, B.S.Perera, Sunil Shantha, R.A.Chandrasena, W.D.Amaradeva, P.L.A.Somapala, Premasiri Khemadasa, Sarath Dassanayake, Stanley Pieris, Rohana Weerasinghe and Samantha Perera thrilled with admiration of her musical brilliancy have stimulated her contribution of professional singing to their innovative creation of music.

The island recognized lyric writers Ananda Samarakoon (Composer of the National Anthem), Arisen Ahubudu, Karunaratne Abeysekera, Chitrananda Abeysekera, Hugo Fernando, D.T.Fernando, Ananda Sarath Wimalaweera, Fr. Mercelyn Jayakody, Herbert M. Seneviratne, Madawala S.Ratnayake, Chandraratne Manawasinghe, Sunil Ariyaratne, Sunil Sarath Perera, Mahagama Sekera, Ajantha Ranasinghe and Premakeerthi de Alwis shared their intellectual compositions soaked with scintillating lyrics of touching moments in life to this great unassuming singing persona who has conquered the seven seas with an immense reservoir of singing aptitude

She holds the record for being the only artist to have sung with South Indian musicians like Dakshinamurthi in film ‘Duppathage Duka” and “Suraya”, Sathyamurthi, T.R.Papa, Jamuna Rani, K.Rani, Saraswathi and Sri Lankan film stars Herby Seneviratne, Dommie Jayawardana, Vijaya Kumaratunga and Ravindra Randeniya.

Latha the only Sri Lankan artist who was fortune to playback singing under the direction of famous Indian Musicians such as Darshana Murthi, S.S.Weda,T.R.Papa, R. Sundaranam , Raja Thangendra, Gowradanam, and Jayadev.

Latha Walpola has made an exemplary contribution to enrich Sinhala music with her unique style of singing in a lilting and mellifluous voice that has captivated the hearts of young and old equally at home and abroad with lasting memories. “Mathalang” and “Ahankara Sthree” were two films of gorgeous music orchestrated by Music Maestro R.Muttusami featuring the superior skills of Dharmadasa and Latha. “Jevithe vikareki”, “Lankaren malak pipee” with Dharmadasa Walpola (Ahankara Sthree)”, “Pem mala gotha gele” with Dharmadasa, “Ranvan dul karalin pesila” (Mathalang)” and “Loke jeevath vannata dedeneku one wei” with Clarence Wijewardane (Janaka saha Manju) and hundreds of unforgettable lovely songs remain delineated on the lips of music fans living around the globe.

A special feature is that Latha has recorded play back singing for every actress in Sinhala cinema except Rukmani Devi, the Queen of Sinhala filmdom. She started playback singing for Sita Jayawardana in film “Eda Rae” to present day Chaturika Pieris and Anarkalee . In coincidence with her insurmountable musical career, she not only sang playback for actresses Rohini Jayakody and Girley Gunawardana in 50s and 60s but also enjoyed the rare opportunity of singing behind their two actress daughters Veena Jayakody and Sabita Perera in later years.

Since the inception of film industry in Sri Lanka it was she who recorded playback singing for every main actress in Sinhala films. Rukmani Devi sang only for her role by herself. Latha who is recognized to be with a screen voice was aptly offered playback singing for other actresses matching her voice with theirs.

As far back as 1960s it became largely a profitable business to dub Sinhala dialogue into Hindi and Tamil movies running popular in Sri Lanka. In most films the main actresses were Vyjanthimala, Nimmi, Shawithri, Nanda Chitra Krishna Kumari, Achala and Nadira. Latha Walpola was adjudged the best for her pre-eminent singing over original playback singers in India. Playback singing in films ‘Pathiwatha’, Ahinsaka Prayogya,Mage Putha , Angulimala, Sudu Nangi, Shimbo,Veera Putha , Veera Vicrama and ‘Anjalee’ is a clear testament to her masterly performance of fascinated singing.

In the initial stages of the emergence of film industry in Sri Lanka, filming was done mostly in South India since advance technology was not available in Sri Lanka. Propensity of the producers to hire popular South Indian playback singers was challenged by Latha Walpola singing 90% of songs with high degree of unparalleled passion of melody. Indians sang one or two songs for a lesser rate compared to Latha’s nearly 8 songs in each film.”Veera Vijaya”, “Suraya”.and Mathalan are the few example. The most significant contribution she made to the Sri Lanka film industry is that the way she challenged to Indian artists and broken down their monopoly.

Latha is recognized as the only female singer who has a combination of singing caliber of Classical songs, Chorus songs, Baila songs, Vannam and Western songs.

It is said that Latha with Fanto Fernando sang a Western song in the monthly musical program known by “Masika Renguma” music orchestrated by B.S.Perera and conducted by the then Radio Ceylon was vehemently criticized by the listeners for the mere reason it was of westernized culture.

She is not only the leading playback singer but also invariably the successful singer in Kalasuri Khemadasa’s famous gee nalu ‘Bari Sil’, ‘Kela Mal’ and ‘Nawarella’. Kalasuri Latha Walpola sang major songs in “Daskon” drama produced by Herberat M. Senaviratne and in “Kumara Kassapa” opera telecast by the Sri Lanka Broadcasting Corporation. It has been noted that currently she has been singing the theme song in most of the television dramas.

In addition to her singing she has played a few mini roles in “Eda Rae”, “Prema Tharagaya” and “Radala Piliruwa” and shared her acting capability while singing ‘Ale Nam Kale Nambuwa Soya’ in film “Radala Piliruwa”.

The Buddhist Jathaka story of ‘Angulimala’ filmed in Hindi and later dubbed into Sinhala became a box office movie in Sri Lanka in which Latha dubbed her pristine voice for world popular Indian film star Nimmi.

She missed the golden opportunity of recordings with many high profile singers and frequent travel to India for recordings due her demand of highly expensive charges.

On account of her outstanding contribution to Sinhala music during the last sixty years, Latha’s name will glow writ large in letters of gold in the history of Sri Lankan music. It was just after six years from her entrance to Kala Lokaya that a certain popular newspaper conducted a gallop poll in 1953 to determine the Best Female Singer in Popularity at the time. Vasantha Sandanayake, Vivienne de Silva Boralessa and Latha Jenevi Fernando became the first, second and third respectively.

In the latter part of 1960, a polling contest was organized by the ‘Visithura’ cinema newspaper to determine the Best Popular singer of the era. Latha polling a record highest number of votes became the Best Popular Singer while W.D.Amaradeva, Mohideen Baig, Dharmadasa Walpola and H.R.Jothipala respectively won the second, third, fourth and fifth positions.

Latha the oleaginous four-time Sarasavi Award winner has won the Golden Conch Award in 1995, Golden Jubilee Presidential Award for Pioneers of Film Industry in 1997 and Appreciation Award of OCIC among a number of other accolades presented to her in recognition of her grandiose performance of indomitable competence in singing.

In her accomplishment as the greatest artist of all times, she won the Life Time Awards known as the Golden Swan Award presented by the Lake House of the Associated Newspapers in 1992, OCIC Golden award in 2006, U.W.Sumathipala Memorial Award by the Sumathipala Group and Swarnabhimani Golden Award by Swarnavahini.

In 1974 Deepasika Award was presented to her in appreciation of her achievement as the only female singer who remarkably contributed a maximum number of songs to the film industry in Sri Lanka.

As a tribute to her outstanding presentation of musical brilliancy, the Government of Sri Lanka has quite appropriately honored her with Kala Suri Award distinctively awarded to the rare and precious greatness of inestimable contribution made to Arts & Culture.

Latha, gifted with artistic aptitude albeit no education background in music, has surprised the versatile musicians with her adaptable high scale singing. She has developed her innate talents during the last 60 years of singing with primordial function of voice rising to the loftiest heights of her musical career. Sri Lanka lends a degree of credence to her glistening glory in music and owes a debt of gratitude for her admirable dedication to music in entertaining the people home and the Sri Lankan expatriates abroad. She is a National Treasure worthy of emulation. Latha Walpola is the indisputable Nightingale of Sri Lanka.

By T.K.Premadasa

- Asian Tribune –