අතීතය මනරම්‍ය ..

අතීතය මනරම්‍ය ..එසේම මතකය... නොඅමතක කළ යුතුය...මාගේ මතකය තවමත් නොඅමතකය ..මා ස්වාධීන රෑපවාහිනියේ සේවය කරන අවදියේදී අද අප අතර නොමැති බොහෝ කලා කරුවන් ගේ ඇසුර ලැබීමටත් ඔවුන්ගේ ගීත සජීවීව රෑප ගත කිරීමට දායක වීමටත් ලැබීම විශාල භාග්‍යක් ලෙස සළකමි .එසේම එදා අප රූප ගත කළ ගීත කොපි කොට නිර්ලජ්ජිත අයුරින් ඇතැම් ගීත නිර්මාණ තුළට උන්ගේ නම් ඇතුල් කොට යූ ටියුබ් අඩවියට ඇතුළ් කොට තිබෙන අයුරු දැකීම විටෙක මා හට හාස්‍යක් ගෙනදේ...කෙසේ වෙතුද අපේ ඇතැම් පැරණි සිනමාපට තුට්ටුවට දෙකට මිළදී ඉන් පසුව උන්ගේ නම්ද අයිතිය සහ සංරක්‍ෂණය ලෙසින් විශාල අකුරින් සිරස්තල යොදා ප්‍රදර්ශණය කරන කලෙක මෙම රුපවාහිනී නිර්මාණ ගැන කියනු කවරේද...?
ඔබ එදා රසවිඳි නිර්මාණ මෙන්ම අද අපගෙන් සමුගෙන ඇති ඒ කුසළතාකරුවන් ගේ මතකයන් අවදිකරවිම මෙහි අරමුණයි...මා ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේදී නිෂ්පාදනය කළ මතක සුවඳ වැඩසටහන අදද බොහෝ දෙනෙකුට මතකය...
ඔබගේ අදහස් මා අගයමි..
සුමිත් ජයන්ත ඩයස්
siyarasa@gmail.com

Thursday, 23 July 2009

Mervin Perera

It Was a sad News

2008 Dec 07, Kalubowila: One of the most popular Sri Lankan singer and musician Mervin Perera died this afternoon at the Colombo South Teaching Hospital in Kalubowila.

According to family sources Mervin Perera had suffered from diabetes for sometime and he was hospitalized at the Kalubowila Hospital for the past few days.

Mervin Perera, a father of three children, was born on September 21st, 1940 at Kuda Payagala in Southern Sri Lanka.

A Catholic, he learned the first notes of music from his father Herman Perera, a music master, who first taught him how to hold a violin.

Following fathers guidance young Mervin entered the Kalayathanaya in 1959 and after six years of training, started his teaching career as a music teacher in a remote village in Ampara.

Completing almost 50 years in the music arena, Mervin has come a long way since his days as a member of the village church choir.

Mervin Perera has many lilting melodies to his credit and was much loved by Sinhala music lovers.

His songs such as ‘Sanda midulata enawa’ and ‘me nagaraya’ were popular among Sinhala music fans.

An icon of the Sinhala music industry at one point, two years ago he released a collection of

Sinhala songs after a long interval of 12 years.

The collection entitled 'Suwanthethi Kusumaka' comes almost a decade after the CD 'Nilupul Yuwale' of the veteran singer-composer who has already enriched the local music with many melodious tunes.

Among his most memorable songs are 'Oba Dedunna', his debut released in 1972 which turned out to be an instant hit, 'Me Nagaraya' and 'Adare Ran Bingun' which have earned him accolades from both the adult and the young generations.


Despite the immense popularity his talents both as a singer and a musician brought to him, Mervyn always preferred simple things in life and shied away from the limelight.Mervyn has come a long way since his days as a member of the village church choir.

A Catholic, he learned the first notes of music from his father Herman Perera, a music master, who first taught him how to hold a violin. Young Mervyn entered the Kalayathanaya in 1959 and after six years of training, started his teaching career as Music teacher in a remote village in Ampara.

`It was in Ampara that I started composing music. Before I left for the job, my friend Tilakasiri Fernando gifted me with a guitar. So when I am in a pensive mood, I would just take the guitar and compose different tunes`.

Not for a moment did he fancy that these tunes composed as a past time would later adorn many a beautiful and memorable songs like `Pawe Wala` sung by Victor Ratnayake and `Ayanna Kiyanna` and `Nilambare` by Nanda Malini.

According to Mervyn, his career as a singer really started after he got a transfer to a Colombo school in 1970. That year, he participated in a Sarala Gee program at the Sri Lanka Broadcasting Corporation.

Two years later recorded his first song `Oba Dedunna` written by Premakeerthi de Alwis which mesmerised Sri Lankan music fans. His successive works rich in both entertainment and meaning, proved to be equally good, if not better than, the first hit, and brought him to the zenith of popularity in the late 1970s.

Among his most memorable songs are `Oba Dedunna`, his debut released in 1972 which turned out to be an instant hit, `Me Nagaraya` and `Adare Ran Bingun` which have earned him accolades from both the adult and the young generations.

Veteran artistes like Premakeerthi de Alwis, KDK Dharmawardene, Prof. Sunil Ariyaratne and GSB Rani Perera made a lasting impact in his music life.